ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี 

 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป          จำนวน  1  อัตรา

 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป             จำนวน  1  อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ถึง 27 กรกฎาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ 

            หนังสือประกาศรับสมัครงานพนักงานราชการทั่วไป <<ประกาศจังหวัด>>

            รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

            Download ใบสมัครได้  <<ใบสมัครงาน>