850879
       
             วันพุธที่ 11 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 น.นายประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์สัตว์เขต 1 นายรักไทย  งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  นายอดิศร ชาติสุขภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบอาหารสุนัข-แมวจาก นายชัชคชา จิรเปรมธนิก ผู้จัดการ บริษัท จิรโรจน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และร่วมดำเนินการ ส่งมอบให้กับเจ้าอาวาสวัดเกรินและวัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวนทั้งหมด1,300 กิโลกรัม     
 

IMG 8103
           

(วันที่ 10 สิงหาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายอดิศร  ชาติสุภาพ  ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ  การพัฒนาสุขภาพสัตว์  การพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  การส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และออนไลน์โดยGoogle meet               

 

21147
       
สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล จังหวัดปทุมธานี

        (วันที่ 19 ก.ค.2564) ตลาดสดรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์เนื้อโคที่ได้รับการรับรองว่ามาจากโรงเชือดตามมาตรฐานฮาลาล โดยมีสถานที่จำหน่ายเนื้อโคได้แก่

  1. ร้านเนื้อสดมุสลิมของนางปราณี อาดำ
  2. ร้านบังฮีม-ฟ๊ะ ของนางศรีปัญญา อาดำ
  3. ร้านเนื้อเจ๊เล็กของนายธีรยุทธ กาญจนไพสิฐ

โดยเนื้อโครับมาจากโรงเชือดฮาวาบีฟ ตั้งอยู่เลขที่ 8/36 หมู่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานฮาลาล    

 

IMG 8112
           
             วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านตัวด้านตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เรื่อง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และการบังคับโรค ลัมปี สกิน และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ รวม 31 ราย โดยมีนายจงเจริญ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และออนไลน์โดยGoogle meet           
 

IMG 7995
        
              วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยมีนายสมยศ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาการแทนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 105 ตัว