453195

    

ภาพจัดทำโดย : นายสัตวแพทย์อดิศักดิ์ สมอ่อน CPF Swine Veterinary Service