85539
   
"ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีร่วมไถ่ชีวิต โค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"
                 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสมยศ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอำนวย ธรรมลังกา ปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ นำโดย นายบุญชัย โชควัฒนา บริษัทในเครือสหพัฒน์ โดยมี นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รับมอบโค-กระบือ จำนวน 13 ตัว แบ่งเป็นโคเพศเมีย 12 ตัว และกระบือเพศเมีย 1 ตัว  ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งโคและกระบือทั้งหมดจะถูกนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เเละมอบให้เกษตรกรที่มาจากอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป                 
 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัคว์จังหวัดปทุมธานี  (ภาพ ปศจ.ปท. 25 มิ.ย. 64)