IMG 7995
        
              วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยมีนายสมยศ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาการแทนปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 105 ตัว 
 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัคว์จังหวัดปทุมธานี  (ภาพ ปศจ.ปท. 8 ก.ค. 64)