91226

                       25 ก.ค.64 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้ว โดยน.ส.อรอุมา วงษ์ประดิษฐ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ให้การรักษาโคป่วยอาการคล้ายโรคลัมปีสกิน จำนวน 6 ตัว ที่ม.4,5 ต.คูขวาง และ ม.4 ต.คูบางหลวง